DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>大学生活> 其它相关> 春节经典对联,你都知道吗

 春节经典对联,你都知道吗

收藏文档
下载此文档
大小:32KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:906   下载数:0
贡献者: 鹭鸶   关注作者
贡献时间:2014-01-22
标签:
简介:

和顺一门有百福 平安二字值千金 横批:万象更新; 一年四季春常在 万紫千红永开花 横批:喜迎新春;一干二净除旧习 五讲四美树新风 横批:辞旧迎春。