DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>大学生活> 文学艺术> 前湖诗会与你相约

 前湖诗会与你相约

收藏文档
下载此文档
大小:24.5KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:63   下载数:0
贡献者:   关注作者
贡献时间:2014-03-06
标签:
简介:

2012年11月18日上午9::30分由共青团南昌大学员会主办的前湖诗会朗诵会彩排准时进行。团委书记邹立旋,南昌大学学生社团联合会指导老师张雷婷均到场指导。会场气氛活跃,青春激扬。