DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>大学生活> 文学艺术> 健康生活点滴创新

 健康生活点滴创新

收藏文档
下载此文档
大小:24KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:74   下载数:0
贡献者:   关注作者
贡献时间:2014-03-06
标签:
简介:

由我院团委主办、学生会生活部承办的“健康生活,点滴创新”水果拼盘大赛,于4月25日下午四点在学院食堂门口顺利举办。通过早期的宣传,共有18组选手参赛,每组4名同学。