DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>大学生活> 文学艺术> 青春舞台秀出你我

 青春舞台秀出你我

收藏文档
下载此文档
大小:24KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:103   下载数:0
贡献者:   关注作者
贡献时间:2014-03-06
简介:

我院团委话剧社首次举办的“青春舞台•秀出你我”话剧公演在一楼学术报告厅隆重举行。慕名前来观看话剧演出的师生络绎不绝,整个学术报告大厅座无虚席,掌声雷鸣响彻整个大厅。