DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>志愿填报>选大学> 校园环境> 厦门大学:环境,美好如画

 厦门大学:环境,美好如画

收藏文档
下载此文档
大小:27KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:88   下载数:0
贡献者:   关注作者
贡献时间:2014-06-06
简介:

进入厦门大学,无论你是站在宏伟的上弦场眺望大海,听燕子声声,看风帆争流,还是漫步于幽雅的芙蓉湖畔,感受椰树下绿茵上晨读的诗意,倩影对对,或者是踏着绿荫筛选的阳光走进“情人谷”